Маслюченко, В., & Філіпчук, О. (1). Індуктивні границі, породжені парою нормованих просторів. Буковинський математичний журнал, 1(3-4). Retrieved із https://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/11