Ivasyshen, S., & Pasichnyk, H. (2021). ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛМОГОРОВА ЗI ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ ТА ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI. Буковинський математичний журнал, 9(1). https://doi.org/10.31861/bmj2021.01.16