(1)
Klevchuk, I. ДОСЛIДЖЕННЯ РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ З РАЦIОНАЛЬНИМИ ПРАВИМИ ЧАСТИНАМИ. BMJ 2020, 8.