(1)
Cozma, D.; Matei, A. Умова центру для кубiчної диференцiальної системи, яка має Iнтегруючий множник. BMJ 2020, 8.