(1)
Grod, I.; Kulyk, G.; Stepanenko, N. ЛIНЕАРIЗОВАНI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI РIВНЯННЯ В ОКОЛI БАГАТОВИМIРНОГО ТОРУ. BMJ 2020, 8.