(1)
Задорожна, О.; Скасків, О. Елементарні зауваження про абсциси збіжності інтегралів Лапласа-Стілт’єса. BMJ 1, 1.