(1)
Слюсарчук, В. Дослідження майже періодичних різницевих рівнянь з неперервним аргументом, що не використовує <math Xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <semantics> <mrow Class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi Class="MJX-Tex-Caligraphic" Mathvariant="script">H</mi> </mrow> <annotation Encoding="application/x-Tex">\mathcal{H}</annotation> </semantics> </Math&gt;-класи цих рівнянь. BMJ 1, 1.