(1)
Тищук, Т.; Федоренко, Ю. Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. BMJ 1, 3.