(1)
Скасків, О.; Шаповаловська, Л. Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. BMJ 1, 3.