(1)
Снітко, Г. Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. BMJ 1, 3.