(1)
Возняк, О.; Івасишен, С.; Мединський, І. Про фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині. BMJ 1, 3.