(1)
Баранецький, Я. Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь. BMJ 1, 3.