(1)
Shavala, O. ПРО ПОБУДОВУ РОЗВ’ЯЗКIВ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ПО ЗАДАНИХ ПОСЛIДОВНОСТЯХ НУЛIВ I КРИТИЧНИХ ТОЧОК. BMJ 2023, 11, 134-137.