[1]
Самусенко, П. 1. Побудова періодичних розв’язків вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу. Буковинський математичний журнал. 1, 3-4 (1).