[1]
Тищук, Т. і Федоренко, Ю. 1. Співіснування узагальнених періодичних розв’язків крайової задачі для симетричної гіперболічної системи рівнянь з частинними похідними. Буковинський математичний журнал. 3, 1 (1).