[1]
Скасків, О. і Шаповаловська, Л. 1. Про абсциси збіжності випадкових рядів Діріхле. Буковинський математичний журнал. 3, 1 (1).