[1]
Снітко, Г. 1. Визначення молодшого коефіцієнта двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею. Буковинський математичний журнал. 3, 2 (1).