[1]
Баранецький, Я. 1. Крайова задача з нерегулярними умовами для диференціально-операторних рівнянь. Буковинський математичний журнал. 3, 3-4 (1).