[1]
Teplinsky, Y. 2021. ПРО НАБЛИЖЕННЯ МАЙЖЕ-ПЕРIОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ НЕЛIНIЙНОЇ ЗЛIЧЕННОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ КВАЗIПЕРIОДИЧНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ ДЕЯКОЇ ЛIНIЙНОЇ СИСТЕМИ. Буковинський математичний журнал. 9, 2 (Груд 2021). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2021.02.09.