Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 3, № 2 (2015) A nonlocal multipoint problem for a differential operator equation of second order Анотація   PDF (English)
V. V. Gorodetskyi, O. V. Martynyuk, R. S. Kolisnyk
 
Том 1, № 3-4 (2013) Centers in cubic differential systems with homogeneous invariant straight lines Анотація   PDF (English)
D. Cozma
 
№ 314 (2006): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". CИСТЕМИ ТВIРНИХ МЕТАЗНАКОЗМIННИХ ГРУП СКIНЧЕННОГО РАНГУ Анотація   PDF
М. В. Заводя, В. С. Сікора, В. І. Сущанський
 
Том 2, № 2-3 (2014) Differential-difference games of pursuit Анотація   PDF (English)
Ievgen Liubarshchuk
 
Том 4, № 1-2 (2016) Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations Анотація   PDF (English)
M. P. Moklyachuk, M. I. Sidei
 
Том 4, № 1-2 (2016) Generalization of the Weierstrass , ζ and σ functions Анотація   PDF
D. V. Lukivska
 
Том 2, № 2-3 (2014) Global solvability of mixed problem for hyperbolic system of the first order stochastic equations Анотація   PDF (English)
T. Derevianko
 
Том 4, № 3-4 (2016) INVARIANT METHODS FOR STUDYING STABILITY OF UNPERTURBED MOTION IN TERNARY DIFFERENTIAL SYSTEMS WITH POLYNOMIAL NONLINEARITIES Анотація   PDF (English)
N. Neagu, D. Cozma, M. Popa
 
Том 2, № 2-3 (2014) IV МІЖНАРОДНА ГАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ Анотація   PDF
В. К. Маслюченко, В. В. Михайлюк, Р. І. Петришин, І. М. Черевко
 
№ 349 (2007): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IДЕНТИФIКАЦIЯ МОЛОДШОГО КОЕФIЦIЄНТА В ПАРАБОЛIЧНОМУ РIВНЯННI Анотація   PDF
Г. А. Снітко
 
№ 288 (2006): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IДЕНТИФIКАЦIЯ СТАРШОГО КОЕФIЦIЄНТА В ПАРАБОЛIЧНОМУ РIВНЯННI З ВИРОДЖЕННЯМ Анотація   PDF
Н. В. Салдіна
 
№ 111 (2001): НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧНУ. CЕРІЯ "МАТЕМАТИКА". IЗОТРОПНI ЛIНIЇ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
В. І. Мироник
 
№ 349 (2007): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IМПУЛЬСНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ СИСТЕМ IЗ ПЕРЕМИКАННЯМИ Анотація   PDF
С. М. Чуйко, О. С. Чуйко
 
Том 5, № 3-4 (2017) IМПУЛЬСНА КРАЙОВА ЗАДАЧА ДЛЯ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З ВИРОДЖЕНИМ ЯДРОМ. НЕКРИТИЧНИЙ ВИПАДОК Анотація   PDF
І. А. Бондар, М. І. Громяк
 
Том 5, № 1-2 (2017) IНВАРIАНТНI МНОЖИНИ РОЗШИРЕНЬ ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ НА МНОГОВИДАХ Анотація   PDF
І. М. Грод, В. Л. Кулик
 
№ 191 (2004): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IНВАРIАНТНI ПIДПРОСТОРИ ОПЕРАТОРIВ УЗАГАЛЬНЕНОГО IНТЕГРУВАННЯ В ПРЯМIЙ СУМI ПРОСТОРIВ АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ Анотація   PDF
Н. Є. Лінчук
 
№ 314 (2006): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IНВАРIАНТНI ПIДПРОСТОРИ СТЕПЕНЯ ОПЕРАТОРА IНТЕГРУВАННЯ В БАЗОВИХ ПIДПРОСТОРАХ ПРОСТОРУ АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ Анотація   PDF
Н. Є. Лінчук
 
Том 5, № 3-4 (2017) IНТЕГРАЛЬНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ЗБIЖНОСТI ПОДВIЙНИХ РЯДIВ Анотація   PDF
В. Ю. Слюсарчук
 
№ 269 (2005): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IНТЕГРАЛЬНI МНОГОВИДИ ПОВIЛЬНИХ ЗМIННИХ ЛIНIЙНИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПЕРIОДИЧНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ Анотація   PDF
І. М. Черевко
 
№ 111 (2001): НАУКОВИЙ ВІСНИК ЧНУ. CЕРІЯ "МАТЕМАТИКА". IНТЕГРАЛЬНI МНОГОВИДИ ТА ДИНАМIЧНА ЕКВIВАЛЕНТНIСТЬ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ Анотація   PDF
І. І. Клевчук
 
№ 134 (2002): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IНТЕГРАЛЬНI МНОЖИНИ ТА ПРИНЦИП ЗВЕДЕННЯ ДЛЯ IМПУЛЬСНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-ФУНКЦIОНАЛЬНИХ РIВНЯНЬ Анотація   PDF
І. І. Клевчук
 
Том 4, № 3-4 (2016) IНТЕГРАЛЬНА ЗАДАЧА ДЛЯ РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ У НЕОБМЕЖЕНIЙ СМУЗI Анотація   PDF
П. І. Каленюк, З. М. Нитребич, Г. Кудук, М. М. Симотюк
 
Том 5, № 3-4 (2017) IНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПАРИ МIШАНИХ ДОДАТНО ВИЗНАЧЕНИХ ФУНКЦIЙ ДВОХ ЗМIННИХ Анотація   PDF
О. В. Лопотко
 
№ 336 (2007): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКIВ ДЕЯКИХ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ З ОПЕРАТОРОМ БЕССЕЛЯ I ЗРОСТАЮЧИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ Анотація   PDF
Т. М. Балабушенко, С. Д. Івасишен, В. П. Лавренчук, Л. М. Мельничук
 
№ 46 (1999): Науковий вісник ЧНУ. Cерія "Математика". IНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ'ЯЗКIВ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧI КОШI ДЛЯ СИЛЬНО ВИРОДЖЕНОЇ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI 2b-ПАРАБОЛIЧНОЇ CИСТЕМИ Анотація   PDF
Л. П. Березан
 
1 - 25 з 708 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2309-4001