Ivasyshen, S. ДО IСТОРIЇ РОЗВИТКУ ТЕОРIЇ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ IЗ ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ В ЧЕРНIВЕЦЬКОМУ УНIВЕРСИТЕТI. Буковинський математичний журнал 6, no. 3-4 (Березень 25, 2019). Accessed Березень 9, 2021. http://bmj.fmi.org.ua/index.php/adm/article/view/881.