[1]
V. Halan, I. Hrod, і V. Kravchuk, НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦIЙ МНОГОЧЛЕНАМИ НА ДОВIЛЬНОМУ ПРОМIЖКУ З ВИКОРИСТАННЯМ IНТЕГРАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРА, BMJ, vol 6, no 3-4, Бер 2019.