[1]
I. Volianska і V. Ilkiv, БАГАТОТОЧКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ У ДВОВИМIРНIЙ ОБЛАСТI, BMJ, vol 6, no 3-4, Бер 2019.