BONDAR, I. СЛАБКОНЕЛIНIЙНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ СИСТЕМ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ. КРИТИЧНИЙ ВИПАДОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал, v. 7, n. 2, p. 14-29, 2 jan. 2020.