Bondar, I. (2020). СЛАБКОНЕЛIНIЙНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ СИСТЕМ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ. КРИТИЧНИЙ ВИПАДОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал, 7(2), 14-29. https://doi.org/10.31861/bmj2019.02.014