(1)
Petryk, M.; Boyko, I.; Petryk, O.; Fraissard, J. МОДЕЛЮВАННЯ АСОРБЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ У НАНОПОРНОМУ КАТАЛИТИЧНОМУ ЗЕОЛИТІ. BMJ 2019, 6.