[1]
Bondar, I. 2020. СЛАБКОНЕЛIНIЙНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ СИСТЕМ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ. КРИТИЧНИЙ ВИПАДОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал. 7, 2 (Січ 2020), 14-29. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2019.02.014.