СЛАБКОНЕЛIНIЙНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ СИСТЕМ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ. КРИТИЧНИЙ ВИПАДОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ

  • I. A. Bondar Інститут математики НАН України
Ключові слова: Слабо нелінійна крайова задача, інтегродиференціальне рівняння, критичний випадок другого порядку, псевдоінверсні матриці

Анотація

Встановлено умови iснування та структуру розв’язкiв слабконелiнiйної крайової задачi у критичному випадку другого порядку. За допомогою теорiї ортопроекторiв та псевдообернених за Муром – Пенроузом матриць дослiджено достатню умову iснування розв’язкiв таких задач, запропоновано iтерацiйний алгоритм їх побудови. Показано, що iснування розв’язку вихiдної крайової задачi залежить вiд умов, отриманих за допомогою нелiнiйностi i другого наближення до шуканого розв’язку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References

Boichuk A.A., Samoilenko A.M. Generalized inverse operators and Fredholm boundary value problems. - Utrecht, Boston: VSP, 2004. - 317 p.; 2nd edition, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. - 314p.

https://doi.org/10.1515/9783110944679

O. Boichuk, I. Holovats'ka, Boundary-value problems for systems of integrodifferential equations, Journal of Mathematical Sciences, 203:3 (2014), p. 306-321 (Translation of Nonlinear Oscillations (Neliniini Kolyvannya), 16:4,(2013), С. 460-474).

https://doi.org/10.1007/s10958-014-2135-1

Bondar I., Gromyak M., Kozlova N. Weakly nonlinear impulsive boundary-value problems for systems of integrodifferential equations // Miskolc Mathematical Notes, Vol. 17 (2016), No. 1, pp. 69-84.

https://doi.org/10.18514/MMN.2016.1897

Опубліковано
2020-01-02
Як цитувати
[1]
Bondar, I. 2020. СЛАБКОНЕЛIНIЙНI КРАЙОВI ЗАДАЧI ДЛЯ СИСТЕМ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ. КРИТИЧНИЙ ВИПАДОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал. 7, 2 (Січ 2020), 14-29. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2019.02.014.